ile

Arabesk Müziği Nedir? Doğuşu ve Gelişimi

Arabesk Nedir?

Sanatsal Tanımı: Sanatta bir stildir. Bir stil; mimaride süsleme sanatına kadar adlandırılabilen bir stildir. Mimari süslemelerinin yanı sıra bir çok sanatın dalında arabesk figürleri kullanılmıştır. Süsleme sanatının haricinde ”Arabesk” kavramı müzikte de etkisini göstermiş ve bir müzik türünün adını almıştır.

Arabesk Müziği Nedir? Doğuşu Ve Gelişimi

Gece kondu da yaşayan halkın ezilmişliği,aşkları, feodal yapının kurbanlarını ifade eden müzik doğdu. Arabesk müziği kısa sürede gerek Anadolu’da gerekse Büyük şehirlerde yaşayan düşük gelirli aileler tarafından sevildi. Hayatın haksızlığına bazen kaderci bir tutum  bazen de çözüm getirecek konularla ilgili şarkılar halkımızın duygularına rehber oldu. Arabesk için Arap müziği denmektedir. Fakat bu düşünce yanlıştır.Arabesk müziği diye Türkiye’de adlandırılan müziğin Arap müziği diye isimlendirilmesi ve algılanması çok büyük bir hata olur. Araplar Ortadoğu’da konser veren Arabesk sanatçılarına Türk müziği sanatçısı olarak kabul etmişlerdir. Örnek olarak Müslüm Gürses’in Kahire Konser verilebilir. Müslüm Gürses’in bir röportajında bu konu hakkında söyledikleri bu farklılığı açıklamakta bize net bir sonuç verecektir;
-Arap müziği ile Ülkemizdeki Arabesk müzikle bir bağlantı kurabilir miyiz?

Müslüm Gürses: Kurulacak bir kaç nokta var. Kullanılan müzik aletleri, bir kaç ritim özellikleri ve taksim denilen olay bir de ruh durumunun müziğe yansıması. Arabesk Müziği Bir Türk müziğidir Arap Müziği değildir.

1960′lı yıllarda türküler ve klasik Türk müziği revaşta idi. Taşralar Türk Halk müziği ile mutlu olurken kentlerde Türk Sanat müziği hakimdi. Tabi batı özentisi ağırlıkta olan bir kesim ise Batı müziğine yönelmişti. O zamanlarda Arabesk müziği yeni yeni çıkmaya başlamıştı fakat bu müzik türüne TRT engeli vardı ve eleştirmenler arabesk sanatçılarına karşı cephe almışlardı. Fakat Halk çıkan arabesk şarkılarını çabuk benimsemişti.
Her şeyden önce Türkiye’de doğdu ve Türkiye’nin aynası oldu. Artık tarzı olmakla beraber müzik tarzı olarakta bazı otoritelerce ne kadar istenilmese de kendisini kabul ettirdi.